Privacy Beleid

Algemeen
1. Via de vacaturebank zoekictvacatures.nl worden persoonsgegevens gegevens verwerkt. Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
2. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:
a. duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
b. onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
c. u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
d. passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
e. uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
3. Zoekictvacatures.nl is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.
Onze verwerking is conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
4. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 18 november 2019.

Gebruik van persoonsgegevens
1. Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
2. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:
a. NAW gegevens
b. Telefoonnummer
c. Factuuradres
d. E-mailadres
e. Betalingsgegevens
f. Geslacht
g. Gebruikersnaam
h. Foto/profielfoto
i. Geboortedatum
j. IP-adres

Registreren
1. Bij bepaalde onderdelen van onze dienst moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling en om een overzicht te geven van de producten en diensten die u bij ons heeft afgenomen.

2. Na de registratie zult u via een mail die u van ons ontvangen heeft uw account moeten activeren. Wordt dit niet gedaan dan zullen de bij ons bekende gegevens na 2 weken verwijderd worden.

3. Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.


Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Toegang portaal
Met ons portaal kunt u toegang krijgen tot een beheeromgeving waar u zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen.

Pakketten
Via zoekictvacatures.nl kunt u als werkgever betaalde pakketten aanschaffen.

Marketing
zoekictvacatures.nl maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën voor marketingdoeleinden die onder andere door derden zoals Google op onze website worden geplaatst. De cookies worden onder meer gebruikt:
– Om relevante advertenties en vacatures te tonen op zoekictvacatures.nl of op andere websites, eventueel voor remarketingdoeleinden;
– Om te leren of gebruikers die een advertentie of vacature op zoekictvacatures.nl hebben gezien, later ook de website van de adverteerder hebben bezocht;
– Door onze partners om te controleren of wij bepaalde advertenties of vacatures hebben getoond en om de resultaten hiervan te kunnen bijhouden en te beoordelen.
Als dergelijke cookies niet worden gebruikt zal je overigens nog steeds advertenties te zien krijgen.

Reclame
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:
a. per e-mail
b. via social media

Contactformulier en vacature alerts
1. Wij bieden een vacature alert aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere alert bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.
2. Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Tevens kan de informatie en gegevens worden opgeslagen voor raadpleging op een later moment.

Publicatie
1. Bij gebruik van de dienst worden de volgende gegevens gepubliceerd zodat ze op internet zichtbaar zijn voor werkgevers met de juiste bevoegdheden.
a. uw NAW gegevens
b. uw telefoonnummer
c. uw e-mailadres
d. uw geslacht
e. uw geboortedatum
f. uw (profiel-) foto
g. door u zelf opgegeven informatie
2. U kiest zelf welke informatie u publiceert. Het is mogelijk dat u hiermee te achterhalen bent. Op verzoek anonimiseren wij informatie die gepubliceerd is.

Advertenties
Onze dienst vertoont advertenties van derden, die persoonsgegevens bijhouden om deze op maat te snijden.

Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Zoekmachines
Alle informatie en gegevens die op onze website wordt gepubliceerd wordt mogelijk ook geindexeerd en opgeslagen door zoekmachines.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:
a. Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
b. Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en een login token
c. Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert

Cookies en soortgelijke technologieën
1. Wanneer u gebruik maakt van onze website, dan worden er mogelijk sessies of cookies op uw apparaat opgeslagen. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestanden) die een website op het apparaat achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt om deze cookies op het apparaat op te slaan. Er zijn twee soorten cookies:


a. Sessies
Sessies zijn tijdelijke bestanden die weer van het apparaat worden verwijderd zodra u de webbrowser afsluit.
b. Permanente cookies


Permanente cookies zijn bestanden die permanent op uw apparaat blijven staan, ook na het afsluiten van de webbrowser.
2. Uiteraard staat het u vrij om cookies te weigeren. Daarvoor kunt u uw webbrowser instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Wanneer u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn.

3. Wij gebruiken cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee onze diensten te kunnen optimaliseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van sessies. Daarnaast maken wij gebruik van permanente cookies om informatie te verzamelen over bezoekers, voor doeleinden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van informatie rond onze diensten en gerichte marketingactiviteiten rond onze producten en producten van zorgvuldig geselecteerde derden. Ook wanneer u inlogt op onze website kan uw gebruikersnaam bewaard worden in een cookie.


4. Technische gegevens waaronder IP-adres, referer, type browser en apparaat worden door ons altijd en van iedere gebruiker opgeslagen.


5. Wij maken mogelijk gebruik van tracking pixels. Een tracking pixel is een elektronisch bestand dat in een e-mail (bijvoorbeeld onze nieuwsbrief) of een advertentie wordt geplaatst. Door het gebruik van een tracking pixel kunnen wij zien of een advertentie getoond of e-mail gelezen wordt. Daarnaast is het mogelijk om door middel van een tracking pixel gegevens op te slaan omtrent de gebruiker.


Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.